【 Viva Live – 謝 霆 鋒 】
【 2000/11/11 – 紅 磡 體 育 館 】

   舞 台   ■■■■■■■■
   燈 光  ■■■■■■■■
   音 樂  ■■■■■
   編 排  ■■■■■
   歌 手  ■■■■
   整 體  ■■■■■

前 奏


謝 霆 鋒 以 全 港 最 年 輕 歌 手 殺 入 紅 磡 體 育 館 開 個 人 演 唱 會 。 但 演 唱 會 路 向 、 內 容 是 否 跟 其 人 一 樣 : 對 樂 壇 傳 統 的 憤 世 嫉 俗 , 能 否 言 行 一 致 , 這 才 是 賣 點 。


導 演


導 演 曾 憲 忠 ( A n d r e w ) 及 助 導 「 碩 仔 」 為 電 視 台 綜 藝 科 製 作 部 。 對 方 曾 於 某 年 新 秀 歌 唱 大 賽 中 途 出 錯 將 畫 面 停 頓 近 十 秒 而 成 為 焦 點 。 這 位 導 演 實 力 十 分 平 均 , 對 舞 台 、 燈 光 及 整 體 氣 氛 控 製 均 控 制 得 宜 。


舞 台


三 面 半 舞 台 ( 將 紅 館 的 正 方 型 橫 切 一 小 三 角 位 ) 設 計 近 年 經 常 採 用 , 一 來 製 作 成 本 較 平 , 並 可 容 納 最 多 座 位 。

這 次 舞 台 的 最 大 特 色 是 將 舞 台 向 上 建 至 近 紅 館 頂 部 。 在 較 高 位 置 置 有 三 道 V i d i W a 1 1 。 這 三 個 電 視 螢 幕 除 可 令 較 高 位 置 觀 眾 可 更 加 清 悉 看 見 台 上 一 切 之 餘 , 螢 幕 四 週 更 刻 意 加 上 裝 飾 及 燈 飾 , 令 其 更 配 合 及 融 入 舞 台 整 體 設 計 。

將 舞 台 建 得 如 此 高 亦 可 彌 補 三 面 台 之 氣 勢 不 足 , 加 上 燈 架 向 外 伸 延 , 令 空 間 感 增 加 。 沒 加 入 花 巧 的 升 降 裝 置 , 整 體 而 言 , 十 分 出 色 。


燈 光 及 其 他


燈 光 算 是 最 重 本 之 作 , 百 多 支 射 燈 無 處 不 在 。 就 以 V i v a 一 曲 為 例 , 開 始 一 段 I n t r o 跟 燈 光 配 合 得 近 乎 完 美 。 在 多 首 快 歌 中 類 似 上 佳 之 作 不 算 少 。 但 跟 不 少 演 唱 會 相 似 的 是 精 彩 燈 光 效 果 只 集 中 在 首 段 及 尾 段 。 當 中 又 以 慢 歌 最 沒 心 思 。 算 是 美 中 不 足 。

開 場 以 霆 鋒 分 多 鐘 的 尖 叫 , 配 合 台 上 湧 出 一 大 股 白 煙 , 以 台 後 強 力 風 扇 吹 出 造 成 的 「 催 淚 彈 」 效 果 最 震 撼 。 同 時 中 段 亦 加 入 不 少 煙 花 。 其 實 , 舞 台 及 燈 光 算 是 演 唱 會 必 需 品 之 一 , 但 若 然 霆 鋒 如 此 不 屑 「 綜 藝 」 式 製 作 , 主 辦 單 位 這 些 開 場 及 煙 花 效 果 最 好 不 要 。 就 連 那 個 牛 角 咪 、 印 上 粗 口 字 的 背 心 、 童 年 片 段 這 些 刻 意 及 「 歡 樂 今 宵 」 式 的 「 小 手 作 」 最 很 多 餘 。

如 果 要 讚 , 那 個 裝 設 於 結 他 上 的 小 型 攝 影 機 最 花 心 思 , 歌 者 邊 彈 , 鏡 頭 的 角 度 可 清 楚 看 見 彈 奏 情 形 。 對 於 一 個 以 音 樂 為 主 的 演 唱 會 , 這 安 排 無 疑 是 額 外 的 驚 喜 。


編 排


一 讚 的 是 , 開 場 後 不 久 , 霆 鋒 已 開 始 加 入 不 少 其 作 品 中 較 另 類 之 作 , 直 至 中 段 才 將 節 奏 放 緩 唱 些 大 路 情 歌 。 相 信 這 是 歌 者 跟 製 作 單 位 互 相 研 究 及 遷 就 下 的 結 果 。 如 此 編 排 的 危 險 是 投 入 程 度 可 能 至 中 場 時 才 提 高 , 令 演 唱 會 蛇 頭 虎 尾 。 但 成 功 了 , 便 一 如 這 演 唱 會 的 效 果 , 全 場 冷 場 較 少 。


歌 手


歌 手 始 終 對 某 些 歌 曲 偏 心 , 明 顯 霆 鋒 對 某 部 份 大 路 作 品 唱 得 相 對 地 「 行 貨 」 , 部 份 則 十 分 用 心 。 但 既 然 是 首 個 演 唱 會 , 自 己 未 有 百 份 百 主 導 權 時 , 便 應 盡 責 做 得 面 面 俱 圓 。 反 應 好 , 自 然 有 下 次 , 相 對 , 自 己 可 控 制 的 可 以 更 多 。

最 後 的 結 語 是 , 一 個 好 的 演 唱 會 , 是 樂 迷 反 應 。 很 明 顯 現 場 的 人 不 會 因 數 個 煙 花 彈 , 又 或 是 一 陣 煙 而 站 起 大 叫 。 令 他 們 如 此 做 的 , 是 歌 手 在 台 上 不 刻 意 的 溶 入 音 樂 及 歌 曲 當 中 。

主 席 表 情 評 分之 前 : 盛 裝 出 席
   

之 後 : F i n g 頭 過 後 , 化 及 髮 型 力 保 不 失
演 唱 評 議 會 主 席 蕃 薯 泥 太 : 有 幾 撚 手 ? 都 幾 撚 , 我 比 四 個 撚 • • 手 佢 。